Escoltem Velluters. Inclusió social i

convivència a Ciutat Vella

Escoltem Velluters és una proposta de desenvolupament comunitari en aquest cèntric barri de Ciutat Vella. És una iniciativa que aposta per crear espais de capacitació i de diàleg que desemboquen en la producció de pràctiques i escenaris de convivència situada, a partir dels conflictes generats entorn de la zona del Xino. Es busca generar possibilitats d’escolta i intercanvi entre totes aquelles persones que habiten el barri, partint de la diversitat en els modes de viure’l i experimentar-lo.

El projecte descansa en una taula de trobada, que ajunta un grup compost per treballadores del sexe de la zona, tècnics vinculats a entitats assistencials, líders veïnals de diferents col·lectius del barri així com algun comerç. A manera de grup motor, els i les participants diagnostiquen col·laborativament els principals obstacles a la convivència entres els diversos actors presents al barri, a la vegada que van elaborant propostes per enfortir-la.

Una vez concluida la fase de diagnóstico y elaboración de propuestas de acción, se ha configurado una mesa de trabajo por la inclusión social y la convivencia en Velluters, que trabaja por la implementación de los objetivos establecidos para el barrio. Desde este grupo, que aglutina a quince colectivos y entidades, se han formulado diferentes acciones para mejorar la inclusión de las trabajadoras del sexo/prostitutas, las personas drogodependientes y la transformación del entorno urbano, atendiendo siempre a la mediación con el vecindario para resolver los posibles conflictos que surjan.

Dades del projecte

Gener 2014 – Desembre 2017

Iniciativa promoguda per la Dula

Línies de treball
  • Acció comunitària
  • Diversitat cultural