Implementació del Pla Integral de Joventut de Sagunt,

dinamització dels espais de seguiment

En 2018 s’impulsà la creació de l’estructura de governança necessària per tal d’implementar el Pla Integral de Joventut 2016-2021 de Sagunt. Es conformà una Comissió de Seguiment de Joves amb l’objectiu de guiar, supervisar i valorar l’execució del Pla i una Mesa Intersectorial amb personal tècnic de l’Ajuntament, per a abordar aquelles problemàtiques i necessitats que afecten la població jove del municipi.

Fruit del funcionament de la Mesa Intersectorial, el grup impulsà algunes accions ben interessants com el procés de recollida de dades al voltant del risc d’addicció vinculat als videojocs i les apostes online per als i les jóvens, per tindre estadístiques en l’àmbit local i poder realitzar algunes accions de difusió i conscienciació.

Dades del projecte

2018 – 2019

Ajuntament de Sagunt
Regidoria de joventut

Línies de treball
  • Participació
  • Joventut