Elaboració del Mapa d’Actius d’Asp,

en el marc del desplegament del IV Pla de Salut

Durant l’any 2018, en el marc del desplegament del IV Pla de Salut de la CV, s’encetà l’elaboració del mapa d’actius de la localitat d’Asp mitjançant la realització de tallers amb ciutadania, personal tècnic municipal i professionals vinculats al sector sanitari. Les reflexions mantingudes durant aquestes sessions, serviren per a editar un tríptic amb el qual sensibilitzar sobre la importància del treball amb actius en l’àmbit de la promoció de salut comunitària. 

Aquesta acció inicial en el marc del procés va ser una oportunitat per generar afinitats entre l’Ajuntament i els sectors vinculats a la salut (Centre de Salut, Centre de Salut Pública i personal farmacèutic) i, així, conformar un grup coordinador que poguera facilitar, en un futur, el treball de promoció de salut.

Dades del projecte

2019

Ajuntament d’Asp
Regidoria de Sanitat

Línies de treball
  • Participació
  • Salut