Projecte Cuáles

El projecte Cuáles és una proposta pedagògica de capacitació audiovisual amb un grup de joves de Ciutat Vella, que acudeixen al centre de dia de l’Associació Amaltea. L’objectiu del procés fou que els participants construïren diferents peces documentals sobre la realitat en la que viuen, articulant la seua pròpia mirada sobre els barris que habiten.
Com a resultat, els joves van produir diferents fragments documentals en que aborden diverses temàtiques de la realitat que els envolta. Entre aquestos, s’inclou una entrevista a un skater, on narra els problemes que te aquest col·lectiu per patinar al centre històric; o la visita a un forn de Velluters per conèixer el seu funcionament així com la visió que tenen els seus treballadors sobre el barri. Els i les participants van realitzar la gravació audiovisual, sonora i el muntatge final del material de totes les peces.

Aquesta iniciativa parteix de la idea de que la cultura audiovisual és una ferramenta crucial en les societats contemporànies, tant per expressar posicions sobre la realitat com per a produir formes de subjectivitat. Tot això justifica la necessitat d’una proposta pedagògica de capacitació audiovisual que endinse als joves en aquest camp. Cuáles, a més, es basa en una introducció crítica a l’àmbit audiovisual, trencant amb les formes hegemòniques i espectaculars de la televisió i bona part del cinema contemporani. Des d’aquesta perspectiva, ens interessa desplaçar-nos a l’audiovisual entès com un dispositiu de coneixement i reflexió, pel que s’aposta pel documental com a principi metodològic.

web

Dades del projecte

Gener – Setembre 2013

Obra Social la Caixa

Línies de treball
  • Espai urbà
  • Joventut