Redacció del reglament de participació ciutadana

d’Alfara del Patriarca

Aquest procés va consistir en el disseny i desenvolupament del procés participatiu per a l’elaboració del reglament d’Alfara del Patriarca, que es va vertebrar en dues fases: recollida de les principals necessitats que es perceben al municipi en matèria de participació i, en un segon moment, tallers de deliberació i propostes per incloure-les en el futur reglament. 

Amb tota aquesta informació es va procedir a la redacció del Reglament, que fou aprovat en Plenari municipal. El reglament va tractar d’incorporar una mirada innovadora en l’àmbit local, introduint qüestions com la gestió participativa dels equipaments pública municipals. 

Dades del projecte

2017

Ajuntament d’Alfara del Patriarca

Línies de treball
  • Participació