Transitar Espais. Memòria oral de

la comunitat gitana a València

Transitar espais és una iniciativa, que a partir de la memòria oral i mitjançant diferents dispositius, s’acosta a les trajectòries i pràctiques del poble gitano a València, sovint ignorades o desconegudes a la vegada que fortament estigmatitzades. La proposta va estar centrada especialment en les formes d’habitar de la comunitat gitana, les operacions de reallotjament i les primeres experiències d’associacionisme. Així mateix, es va indagar bàsicament en el període comprés entre la riuà de l’any 57 i la universalització dels serveis públics, a l’inici dels anys 80, per les conseqüències que ambdues fites van tindre.

El projecte va girar principalment al voltant de la creació d’un arxiu audiovisual de memòria oral que recollia els relats i els testimonis del poble gitano a la ciutat. Ara bé, al mateix temps, es va apostar per la utilització i combinació de diferents formats per a l’elaboració i difusió de l’arxiu, com ara els itineraris pels barris o les converses i xerrades sobre la qüestió. 

Transitar espais fou un projecte desenvolupat conjuntament amb Joan Oleaque, i va comptar amb la col·laboració de Rosi Muñoz.

Dades del projecte

Febrer 2019 – Maig 2019

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

Línies de treball
  • Investigació
  • Memòria