“Vinalesa, pren la paraula”

Diagnòstic participat del municipi

Aquest procés, que es plantejà com un espai de reflexió i deliberació sobre les necessitats del municipi de Vinalesa, va tindre l’objectiu d’elaborar un mapeig col·lectiu de necessitats i potencialitats locals, implicant al teixit associatiu i al veïnat a títol individual, per posteriorment elaborar un informe on es van aterrar línies estratègiques d’acció per donar resposta.

Dins aquestes línies d’acció, que recolliren les principals preocupacions identificades pels veïns i veïnes, es va donar molta importància a la necessitat d’engegar campanyes per millorar la convivència a escala comunitària, com per exemple, la gestió dels conflictes produïts pels usos dels espais públics, des d’una mirada pedagògica i de diàleg.

Dades del projecte

2017

Ajuntament de Vinalesa

Línies de treball
  • Acció Comunitària