Investigació “Mujeres migrantes como

sujetos políticos en el País Valencià:

Creando estrategias frente a las violencias”

Aquesta investigació va estar coordinada per l’ONG Alianza por la Solidaridad-València, dins el marc del projecte: “Treballant en l’agenda de desenvolupament local: Intercanvi de coneixements i creació de xarxes al voltant dels ODS”, i finançada per la Generalitat Valenciana en la convocatòria de subvencions d’Educació per a la Ciutadania Global del 2016.

Amb l’objectiu d’esbrinar quina era la situació d’accés als drets per part dels distints col·lectius de dones migrants al territori i l’exercici de la seua condició en tant que subjectes polítics, la Dula va col·laborar a enllestir el procés de recerca i diagnòstic col·lectiu, en què participaren desenes de dones a títol individual i representants d’entitats de suport i acollida i a partir del qual es van elaborar propostes d’acció per donar resposta a les necessitats identificades.

Dades del projecte

Juny 2017 – Març 2018

Alianza por la Solidaridad-València

Línies de treball
  • Investigació
  • Diversitat cultural