Diagnòstic sobre associacionisme

juvenil als barris de València

Des de la Dula hem realitzat en 2015 el Diagnòstic dels col·lectius de joves existents als barris de València, per a la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València, després de resultar guanyadors al concurs que es va realitzar a tal efecte. En aquest diagnòstic, s’han localitzat i entrevistat a nombroses associacions de joves de la ciutat de València, identificant el tipus d’activitats que realitzen així com les necessitats i problemàtiques que assenyalen. Amb aquesta informació, hem generat unes fitxes d’entitats alhora que un mapejat de col·lectius per barris de la ciutat.

Així mateixa, al llarg de la investigació s’ha analitzat la composició sociodemogràfica d’aquestes associacions, tant per gènere com atenent a la diversitat cultural. Igualment, hem parat atenció a com es produeixen les formes de presa de decisions i el grau de distribució i transparència de la informació. Com a conclusions de l’estudi, cal subratllar que l’associacionisme juvenil de barri ha minvat en els darrers anys, tot i que s’observen noves entitats en diversos barris de la ciutat. Entre els grups de joves preocupa l’excés de burocràcia que sol acompanyar les seues pràctiques, la manca de locals autònoms per a les seues activitats o la falta d’estructures participatives.

Dades del projecte

Setembre – Desembre 2015

Ajuntament de València.
Regidoria de Joventut

Línies de treball
  • Joventut
  • Investigació