Procés participatiu per al pla de

mobilitat sostenible d’Ontinyent

La Dula estem realitzant el procés de participació per al desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) d’Ontinyent, proposta en què hem col·laborat junt amb IDOM i la Ciutat Construïda.

El PMUS ha estat dividit en dues fases de treball. En una primera s’ha realitzat l’anàlisi de la població així com el diagnòstic sobre la mobilitat al municipi, que ha inclòs una enquesta als residents sobre les formes de desplaçament. En aquest moment s’ha atés a característiques específiques d’Ontinyent com la dispersió residencial, la proximitat dels polígons industrials al nucli urbà o la centralitat de les pràctiques festives. En la segona fase s’estan realitzant les estratègies i propostes d’actuació.

El procés de participació està sent impulsat per una comissió de seguiment on es reuneix una representació del teixit associatiu més actiu d’Ontinyent. Aquesta està composta per associacions de veïns, comerciants, educatives, de joves, de persones majors, etc. Des d’aquest grup, es convocaran unes jornades participatives obertes a tota la ciutadania.

Dades del projecte

Desembre 2015 – Maig 2016

Ajuntament d’Ontinyent

Línies de treball
  • Espai urbà
  • Participació