Procés de Dinamització local de l’activitat

agrària a l’horta de Campanar- Benimàmet

Es tracta d’un llarg procés de dinamització territorial i comunitària a l’Horta de Campanar-Benimàmet, a l’extrem nord-oest de la ciutat de València. En la primera fase d’aquest projecte (2016-2017) es va generar un grup impulsor de llauradors de la zona, amb el qual es va elaborar un diagnòstic de les problemàtiques que patia l’àrea. Sobre aquesta base, també es va redactar un Pla d’Acció que contenia setze mesures per a la millora d’aquesta horta i la situació dels productors i les productores.

La segona fase de treball (2018-2020) va incloure, d’una banda, l’execució i dinamització de les accions que incloïa el Pla. Es van treballar qüestions com la pacificació del trànsit rodat per l’Horta, els problemes vinculats al dipòsit dels residus o l’elaboració d’alternatives a un projecte de canalització d’aigües que travessaven l’Horta.  D’una altra, va servir per ampliar el procés de treball als barris de Campanar i Benimàmet, incorporant als teixits associatius de cada zona.

Dades del projecte

Gener 2016 – Febrer 2020

Ajuntament de València.
Regidoria d’Innovació i Regidoria d’Horta, Agricultura i alimentació.

Línies de treball
  • Horta Agricultura
  • Acció Comunitària