Creació i dinamització del Fòrum d’Associacions

Locals de Sueca “SALUDEM-NOS!”

El Fòrum d’Associacions Locals de Sueca es va crear en 2018 com un espai per a promoure la salut en l’àmbit local però també, com una oportunitat mitjançant la qual enfortir les relacions entre les associacions suecanes i generar aliances entre elles per consolidar una xarxa comunitària que impulsara la millora de la qualitat de vida del veïnat de la localitat.

El punt de partida per a mobilitzar al grup va ser organitzar una trobada d’associacions, en el marc de la I Setmana de la Salut de Sueca impulsada per l’Ajuntament, i codissenyar juntes un catàleg d’associacions del municipi. Ambdós processos van servir per a assajar formes de treball col·lectiu i per a obrir una reflexió interna al si de la trama associativa sobre com elles generen salut amb les seues activitats.

Dades del projecte

2018 – 2019

Ajuntament de Sueca
Departament de Sanitat de l’Àrea d’Acció Social 

Línies de treball
  • Acció Comunitària
  • Salut