Procés participatiu per al Pla de Mobilitat

Urbana Sostenible d’Utiel

En 2019, es varen dinamitzar els espais de participació vinculats a la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Utiel, juntament amb la cooperativa Crearqció. El procés es desenvolupà fonamentalment al voltant de dos pilars: la conformació d’un grup de treball veïnal amb representació de diverses associacions locals i la dinamització de la Comissió de Mobilitat, formada per entitats veïnals, representats polítics i personal tècnic.

Amb el grup de treball es realitzaren una sèrie de tallers per aprofundir en el diagnòstic del municipi a partir dels recorreguts quotidians del veïnat i proposar actuacions de millora amb l’objectiu de facilitar la mobilitat sostenible i prioritzar l’espai urbà com a espai de sociabilitat i cures. Amb la Comissió de Mobilitat, es treballà per facilitar, en un futur, la governança i la implementació del pla des d’una perspectiva comunitària. 

Dades del projecte

2019

Ajuntament d’Utiel
Regidoria d’Urbanisme

Línies de treball
  • Participació
  • Espai Urbà