Comunitat

Transformació

Equitat

A la Dula ens dediquem a impulsar processos d’acció comunitària i a realitzar projectes d’investigació social.

Serveis

Treballem amb una mirada compromesa amb l’eliminació de les desigualtats socials; així mateixa, donem importància a les formes de participació vinculades al teixit associatiu i comunitari i promoguem processos col·lectius on les persones se situen al centre. Amb tot, entenem la nostra feina com una contribució a la millora dels entorns locals i la societat en la que vivim.