ACCIÓ COMUNITÀRIA

 • Diversitat cultural
  Realitzem plans participatius conjuntament amb les persones d’origent migrant per l’assoliment de drets socials. Treballem per la plena inserció, la promoció de la interculturalitat i el foment de la participació.
 • Joventut
  Treballem per donar protagonisme als i les joves en els entorns locals: desenvolupem plans de joventut, dinamitzem espais de trobada i participació, i facilitem accions comunitàries.
 • Poblacions vulnerades
  Acompanyem processos d’organització de col·lectius poblacionals vulnerats per a la millora de les seues condicions de vida i la consecució dels seus drets individuals i socials.
 • Gestió comunitària
  Facilitem la implementació de fórmules de participació i gestió veïnal en diferents equipaments públics, com ara centres culturals, casals joves o centres cívics.

ENTORNS SALUDABLES

 • Salut Comunitària
  Coordinem i implementem plans participatius en l’àmbit de la salut comunitària des del marc dels determinants socials de la salut i de les cures, tant a escala institucional com veïnal.
 • Ciutats Cuidadores
  Acompanyem i potenciem xarxes comunitàries de cures així com altres iniciatives que contribueixen a la construcció de pobles i ciutats que ens cuiden i ens deixen cuidar.
 • Soledat no desitjada
  Treballem des d’un plantejament comunitari la generació de xarxes de suport de proximitat per a abordar situacions de soledat no desitjada amb col·lectius poblacionals diversos.
 • Gènere i Salut
  Treballem per visibilitzar i reduir les desigualtats socials en salut per motius de gènere, mitjançant accions i processos amb la comunitat com: passejades feministes per a una ciutat inclusiva o creació de xarxes interculturals de dones.

RECERCA I FORMACIÓ

 • Investigació
  Fem recerques combinant metodologies qualitatives i quantitatives per conèixer els discursos i opinions de la ciutadania. Treballem principalment amb les entrevistes, grups de discussió i observació participant.
 • Memòria oral
  Recuperem la memòria oral de les comunitats, posant-la en valor i difonent-la per mitjans audiovisuals, digitals o el llibre. Generem comunitats de memòria per treballar-la de forma participada.
 • Avaluació processos
  Avaluem processos, plans i programes d’acció en l’àmbit social, comunitari o participatiu. Identifiquem bones pràctiques per aportar claus de millora que faciliten la presa de decisions i el treball cooperatiu.
 • Formació
  Implementem processos de formació en les distintes matèries en les quals treballem. Adaptem sempre les sessions a les característiques de les persones participants.

TERRITORI

 • Mobilitat sostenible
  Acompanyem processos i accions comunitàries per tal d’incorporar l’experiència quotidiana de les persones als espais de decisió, promovent una mobilitat sostenible atenta a la diversitat.
 • Infància i espai urbà
  Impulsem la transformació de l’espai urbà mitjançant processos centrats en la infància, potenciant el desenvolupament de la seua autonomia: millora d’entorns escolars, re-disseny d’espais, promoció del joc en l’espai urbà…
 • Dinamització agrària
  Portem a terme dinamitzacions amb el col·lectiu de productors i productores per caminar cap a fórmules de producció més sostenibles econòmica, social i ambientalment.
 • Alimentació local
  Treballem per millorar els sistemes alimentaris locals, realitzant campanyes de foment del consum de proximitat o impulsant les transicions cap a uns menjadors escolars sostenibles i saludables.