Ciutat Cuidadora, espai de treball al voltant de les cures.

Ciutat cuidadora va ser un procés comunitari desenvolupat a València que va tractar de promoure les xarxes comunitàries de cures als diferents barris de la ciutat. Així mateixa, la proposta buscava posar la qüestió de les cures al centre del desenvolupament dels barris i el seu disseny. La iniciativa es va realitzar conjuntament amb un grup motor d’associacions i entitats de València.

Com a conseqüència d’aquest plantejament es van desenvolupar diverses xarxes comunitàries a diferents entorns de la ciutat, com ara una xarxa de prevenció de la soledat no desitjada (Sant Isidre), una iniciativa col·lectiva per fer un barri amic de la lactància materna (Russafa) o un mapa de pràctiques i espais de cura (Benimaclet).

Dades del projecte

Octubre 2018 – Desembre 2019

Las Naves, centre d’innovació de l’Ajuntament de València 

Línies de treball
  • Acció Comunitària
  • Salut