Disseny i dinamització del primer

Consell Veïnal del Puig

Aquest projecte va consistir en el disseny i creació del Consell Veïnal del municipi del Puig així com en la dinamització de la seua primera edició. Llavors, es va plantejar un espai de participació format per 18 veïns i veïnes a títol individual, que rotava i es renovava cada any i mig i on no es comptava regularment amb la presència de polítics ni personal tècnic municipal. 

L’objectiu del Consell és, d’una banda, servir d’espai de consulta i assessorament en aquelles polítiques i accions públiques que requeriren de la implicació del veïnat. D’altra, el Consell també és una ferramenta per a que la ciutadania propose actuacions i marque prioriats per a la millora del municipi a l’Ajuntament, d’acord a les seues necessitats i preocupacions.

En aquesta primera edició, l’objectiu del Consell veïnal va ser elaborar un diagnòstic participat del poble, que recollira i prioritzara les necessitats i problemàtiques que perceben els veïns i veïnes del municipi. D’aquest document, es van desprendre una sèrie de línies de treball i accions per a l’actuació de l’Equip de govern.

Dades del projecte

Octubre 2016 – Juny 2018

Ajuntament de El Puig 

Línies de treball
  • Participació