Movent Orba: Procés Participatiu per a la millora del municipi

A iniciativa de l’Ajuntament del municipi d’Orba (Marina Alta), la Dula va enllestir un procés de diagnòstic participatiu per a pensar col·lectivament quines eren les problemàtiques i les potencialitats del municipi, i oferir entre totes, accions destinades a donar resposta i que ajudaren a perfilar els programes, accions i polítiques de l’equip de govern a curt i llarg termini.

El procés va voler connectar totes les veus del municipi per construir una narrativa  compartida però també diversa, articulant-se un espai de reflexió on participaren persones representants del teixit associatiu i veïnes a títol individual. Com sol ocórrer en aquest tipus de processos, els objectius inicials del diagnòstic van transcendir el paper, fent valdre la convivència comunitària cm un dels eixos principals que vertebren qualsevol procés.

Dades del Projecte

2016 – 2017

Ajuntament d’Orba

Línies de treball
  • Participació