Elaboració del Pla Integral

de Joventut del Puig

El Pla Integral de Joventut del Puig és un document on s’estableixen les línies de treball i accions concretes per a guiar l’acció municipal cap a la millora de la qualitat de vida i el benestar de la població jove del poble. El pla s’estructura en una primera part on es diagnostiquen les necessitats que afecten la joventut del Puig i una segona, on es proposen un conjunt d’accions de diferents àmbits (oci i temps lliure, esport, salut, educació, autonomia juvenil…) per enfrontar les problemàtiques detectades. 

Va ser desenvolupat de manera participada mitjançant la realització de tallers amb joves del municipi així com amb el Consell de Participació veïnal, per obtindre específicament la visió de la població adulta. A més, el procés es va complementar amb diferents entrevistes al personal tècnic municipal i a aquells perfils de joves als que no s’havia pogut aplegar mitjançant els tallers.

Dades del projecte

2017

Ajuntament del Puig
Regidoria de joventut

Línies de treball
  • Participació
  • Joventut