Estudi d’Avaluació d’Impacte

en Salut de les Polítiques Locals.

La Dula, junt amb l’estudi 3és+, ha participat en el projecte pilot ‘Avaluació de l’Impacte en Salut de les Polítiques Locals’, impulsat pel Servei de Planificació i Avaluació de Polítiques de Salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb el que l’administració autonòmica busca conéixer com afecten les polítiques públiques impulsades pels Ajuntaments a la salut de les persones.

La tasca ha suposat el disseny dels tallers d’avaluació en un total de 7 localitats seleccionades, en els quals han participat veïns i veïnes així com personal tècnic dels distints departaments dels ajuntaments. El repte, més enllà d’avaluar l’impacte en salut, ha estat obrir les polítiques públiques al veïnat, per tal que els sabers experiencials comunitaris tingueren un paper rellevant a l’hora d’avaluar i de proposar canvis i millores en les actuacions municipals.

Dades del projecte

2019 – 2020

Conselleria de Sanitat
Avaluació de Polítiques en Salut

Línies de treball
  • Investigació
  • Salut