Estudi sobre la participació de les persones

d’origen migrant al teixit comunitari

dels barris de València

Iniciada arrel de les inquietuds del Consell Local d’Immigració de la ciutat de València, aquesta recerca va tindre l’objectiu principal de conèixer quin era el grau de participació de la població d’origen migrant en la trama associativa “autòctona” de dos barris de la ciutat de València, com són la Creu del Grau i Marxalenes. 

Més enllà de l’objectiu principal, la investigació va permetre enllestir un exercici d’autoanàlisi col·lectiu i comunitari per part de les distintes entitats participants, tant d’origen migrant com autòctones, en matèria de convivència intercultural i bones pràctiques.

Dades del projecte

2019

Ajuntament de València
Regidoria d’acció ciutadana i acció veïnal

Línies de treball
  • Investigació
  • Diversitat cultural