Procés participatiu per al co-disseny

del Pla Integral de Joventut

de Sagunt 2016-2021

Procés de treball col·lectiu amb els i les joves del municipi de Sagunt i el Port, impulsat per la Regidoria de Joventut, amb l’objectiu de generar un pla integral jove que pogués, en primer lloc, generar un diagnòstic entorn de les distintes realitats que experimenta aquest col·lectiu divers en relació amb eixos com l’oci i el temps lliure, el treball o l’accés a l’habitatge.

En segon lloc, a partir de metodologies de treball col·laboratives, es van generar espais de reflexió jove per donar resposta a les necessitats identificades i, junt amb personal tècnic dels distints departaments de l’ajuntament, generar línies de treball a incloure en les futures polítiques públiques. Arran d’aquest procés es van generar grups de treball jove que de forma autogestionada, han acompanyat la implementació de les accions proposades en el pla.

Dades del projecte

2015 – 2016

Regidoria de joventut de l’Ajuntament de Sagunt

Línies de treball
  • Participació
  • Joventut