Diagnòstic participat per a la gestió

veïnal de les Naus de Ribes

La Dula vam realitzar juntament amb la Plataforma per a la gestió ciutadana de les Naus de Ribes uns tallers de diagnòstic participat del barri de Russafa. Aquests es van realitzar amb la finalitat d’orientar i enriquir la proposta de gestió veïnal de les Naus, amb el coneixement que els mateixos veïns i veïnes generaren sobre el seu entorn. Poc després la iniciativa es va presentar a l’Ajuntament de València.

Els tallers es van dividir en dos blocs. 3 sessions van estar organitzades amb els mateixos impulsors de la iniciativa, en un grup que variava des de les 15 fins a les 25 persones. Aquestes jornades van estar adreçades a l’anàlisi dels agents del barri, el mapejat de pràctiques culturals i esportives que hi havia a la zona així com un debat en profunditat sobre el model de gestió inicialment pensat per al centre.

D’aquestes sessions van sorgir algunes qüestions principals que es van incorporar a la proposta per la gestió veïnal de les Naus. Entre elles, cal destacar la percepció generalitzada dels futurs espais com un lloc de trobada, que contribuirà a vertebrar un barri on conviuen diferents grups poblacionals i que ha patit en els darrers anys una forta transformació. Igualment, va quedar palés que per al veïnat no només eren importants les naus, sinó els espais públics que queden entre les mateixes, ja que Russafa té una mancança de parcs i de places per a l’oci i l’esplai. Així mateixa, es

Des de la Dula, aquest projecte l’emmarquem en la línia de treball encetada al voltant de la promoció de mecanismes de gestió comunitària en diferents àmbits socials, en aquest cas de les qüestions culturals. Al remat, tot allò que s’ha vingut a conéixer com els comuns urbans.

Dades del projecte

Setembre – Novembre 2014

Coordinadora per les Naus de Ribes

Línies de treball
  • Acció comunitària