Diagnòstic participat per al Pla Municipal d’Inclusió

i Cohesió Social del municipi de Nules

Emmarcat dins el projecte d’elaboració del Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social de Nules (Plana Baixa) i coordinat pel grup d’investigació IPRODES de la Universitat de València, la Dula va participar en el disseny i la implementació dels tallers de diagnòstic, formació i creació de propostes junt amb representants del teixit associatiu i veïnat no associat del municipi. 

El diagnòstic va partir del plantejament que era necessari que totes els discursos i veus del municipi estigueren presents a l’estudi. Habitualment se solen trobar dificultats perquè determinats col·lectius poblacionals puguen participar, com és el cas de població d’origen migrant o de població en situació de vulnerabilitat i en perill d’exclusió social. En aquest sentit, es van establir encontres específics en horaris flexibles, per tal que el diagnòstic i la construcció de propostes foren el més inclusiu possible.

Dades del projecte

2018 – 2019

Ajuntament de Nules
Oficina d’Atenció a les persones Migrades

Línies de treball
  • Investigació
  • Migracions