Diagnòstic participat de salut a Alfafar

Diagnòstic participat de salut a Alfafar

22 September, 2019

Transitar Espais

Transitar Espais

1 February, 2019

Estudi d’avaluació d’impacte en salut

Estudi d’avaluació d’impacte en salut

1 January, 2019

Estudi sobre persones migrants i teixit associatiu

Estudi sobre persones migrants i teixit associatiu

1 January, 2019

Diagnòstic participat sobre inclusió social

Diagnòstic participat sobre inclusió social

22 October, 2018

Avaluació Màster Permea

Avaluació Màster Permea

1 August, 2018

Recerca sobre òrgans de participació

Recerca sobre òrgans de participació

1 September, 2017

Estudi sobre dones migrants

Estudi sobre dones migrants

1 June, 2017

Diagnòstic sobre associacionisme juvenil

Diagnòstic sobre associacionisme juvenil

1 September, 2015

Diagnòstic benestar social

Diagnòstic benestar social

1 September, 2015